Förslaget innebär att:

  • Förpackningar av papper och kartong, plast, glas och metall från hushåll ska samlas in fastighetsnära av kommunen
  • Kommunen ska också hämta förpackningar från lokalhyresgäster som är samlokaliserade med flerbostadshus
  • Övriga material (trä, keramik, textil) och skrymmande förpackningar ska samlas in på lättillgängliga platser.

Kommunerna förslås få kostnadsersättning via en schablon som fastställs av Naturvårdverket. För fastighetsägare innebär det att det är hämtningen och kärl som enligt förslaget ska täckas. Fastighetsägaren ska fortsatt bekosta att det finns en insamlingsplats på fastigheten och skötseln av denna.
Den nya förordningen börjar gälla 1 januari 2023.
Kommunerna föreslås införa det nya systemet i tre etapper mellan 2024–2026.

För frågor, kontakta patrizia.finessi@sverigesallmannytta.se

Länk till regeringens remiss: