Bostadsbolaget startade sin vattensparkampanj i slutet av förra året som består både av en informationsdel för att öka medvetenheten om vattenförbrukning och en tävling där hyresgästerna delar med sig av sina bästa vattenspartips. Nu utmanar Bostadsbolaget även alltså sina branschkollegor att följa deras exempel.

– Det finns en stor potential i att informera och sprida kunskap. Många gillar dessutom utmaningar och att tävla vilket vi tror kan vara ett bra sätt att få i gång ett bredare engagemang i frågan, säger Oskar Scheiene.

Bostadsbolagets hyresgäster har sparat 5,9 procent under januari och februari jämfört med samma period förra året. Det motsvarar 28 419 kubikmeter vatten och har minskat kostnaderna för kallvatten och uppvärmning med cirka 1 250 000 kronor.

– Vi tror att våra hyresgäster vill vara med och bidra till en mer hållbar vattenanvändning och resultatet hittills visar att så också är fallet, säger Oskar Scheiene.

Bostadsbolaget fortsätter att kommunicera om #waterhack och uppmanar sina hyresgäster att fortsätta spara vatten, även om kampanjen officiellt avslutas i mars 2023. De utmanar nu också andra företag att haka på kampanjen.

– Jag kan konstatera att en relativt liten arbetsinsats för att minska vattenanvändningen i vårt fastighetsbestånd gav ett imponerande resultat, säger Oskar Scheiene.

Läs mer om kampanjen här: #Waterhack