Rekordmånga ansökningar behandlades vid Prisdialogens senaste styrelsemöte och alla medlemmar har velat förnya sina medlemskap. Styrelsen godkände 49 ansökningar från 36 leverantörer om förnyat medlemskap i Prisdialogen för år 2021.

Under året har 56 lokala samrådsprocesser ägt rum – de allra flesta helt digitala på grund av Coronapandemin.

– Det är verkligen glädjande att alla medlemmar har lyckats genomföra sina processer trots dessa mycket speciella förutsättningar. Nu hoppas vi på att till nästa år kunna återgå till mer normala procedurer inom Prisdialogen, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta och ordförande i Prisdialogens styrelse.

– Samtidigt ska vi ta med oss erfarenheterna och lärdomarna från detta år när det exempelvis gäller möjligheten för kunder att delta i samrådsprocessen digitalt.

I år omfattar Prisdialogen drygt 75 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna i Sverige.

Lokal klimatdialog

Vid styrelsemötet godkändes även tre ansökningar om förnyat medlemskap i Klimatdialogen, ett möjligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Klimatdialogen syftar till att stimulera lokala dialoger och ta fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.

– Vi hoppas att både Prisdialogen och Klimatdialogen ska fortsätta att utvecklas och växa under 2021, säger Anders Nordstrand.

För Klimatdialogen finns fortfarande tid för befintliga medlemmar att förnya sina medlemskap.