2019 blev Heimstaden tillsammans med SBB och Tornet Bostadsproduktion de första privata fastighetsbolag att väljas in som associerade medlemmar i Sveriges Allmännytta.

Som ett led i Heimstadens hållbarhetsarbete och dedikation för branschens omställningsarbete har bolaget nu också anslutit sig till Allmännyttans klimatinitiativ, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

Positiv drivkraft

– På Heimstaden jobbar vi holistiskt med hållbarhetsfrågor, men för att lösa klimatutmaningarna behöver vi kroka arm med andra företag i branschen och med våra samarbetspartners. Allmännyttans klimatinitiativ är en positiv drivkraft där vi vill vara med och bidra, säger Klara Svensson, hållbarhetschef på Heimstaden Sverige.

– Initiativets målsättning överlappar Heimstadens nuvarande hållbarhetsmål och tillsammans med Allmännyttans medlemmar påskyndar vi branschens och samhällets klimatomställning.

Investering i klimatarbete

Heimstaden undertecknade för två år sedan FN:s Global Compact. Under 2021 tog bolaget ytterligare steg när man anslöt sig till Science based targets initiative samt beslutade att investera 5 miljarder kronor  i klimatarbete för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C.