Klimatinitiativet har två övergripande mål. Ett för energieffektivisering och ett för fossilfrihet. Men inget mål för minskning av utsläpp av växthusgaser, ett så kallat klimatmål. Idag har många medlemmar övergripande klimatmål, men även specifika klimatmål inom nybyggnation.

För att skapa en gemensam bild över vilka mål som satts och hur de är konstruerade ställer Sveriges Allmännytta frågor om detta i en enkät med svarsdag 13 maj.

För de bolag som är något större, i detta sammanhang 43 stycken, ställs även frågor gällande kännedom och förberedelser gällande EUs kommande direktiv för företags hållbarhetsrapportering (CSRD) och ramförordningen för hållbara investeringar (taxonomin). Detta på grund av att det i förslaget på direktiv för företags hållbarhetsrapportering finns kopplingar till rapportering i enlighet med de kriterier som finns för hållbara byggnader i taxonomin, samt att direktivet kommer kräva klimatrapportering i enlighet med EU standarder för hållbarhetsrapportering, innefattande rapportering av klimatpåverkan och klimatrisker.