Idag finns det ett avdragsförbud på investeringar som görs i lokaler där verksamheterna som bedrivs i lokalerna inte är momspliktiga (läs mer om detta här).

Förslaget, som stöds av flera olika branschaktörer – däribland Sveriges Allmännytta – togs nyligen upp i riksdagens skatteutskott. Där konstaterades att finansdepartementet tidigare remitterat en promemoria i denna fråga redan 2020. Remissvaren, bland annat Sveriges Allmännyttas svar, bereds fortfarande inom regeringskansliet.

Porträttbild på man i ljusblå skjorta som ser rakt in i kameran.– Sista dagen att svara på denna remiss var den 21 mars 2021, framhåller Martin Ingvarson.

Skatteutskottet vill inte föregå finansdepartementets pågående beredning och avstyrker därför motionen om förändringar i mervärdesskattelagen om skattskyldighet vid uthyrning av lokaler.

Riksdagen gick därefter på utskottets linje.

– Eftersom vi ser positivt på den föreslagna förändringen var det här varken ett beslut som vi hade förväntat oss eller önskade. Men förhoppningsvis gör finansdepartementet en likadan bedömning som större delen av branschen gör när de väl har avslutat beredningen, säger Martin Ingvarson.