Bakgrunden är ett förslag från Svenskt Näringsliv, Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna om att kravet på att lokalhyresgästen ska bedriva momspliktig verksamhet för att fastighetsägaren ska kunna bli frivilligt skattskyldig tas bort. Skatteverket går således på samma linje när de i en skrivelse uppmanar regeringen att vidta åtgärder för att ändra momsreglerna.

– Om detta förslag blir verklighet kommer troligtvis fler lokaler att tillgängliggöras och investeringsviljan från fastighetsägare att öka. Samtidigt lättar den administrativa bördan på hyresvärdar, vilket också är positivt, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

Avdragsförbud idag

Idag finns det ett avdragsförbud på ingående moms, till exempel på investeringar i lokaler, om verksamheten som bedrivs i lokalen inte är momspliktig. Hyresvärdar kan även tvingas betala tillbaka moms för investeringar som gjorts upp till tio år tillbaka i tiden om de hyr ut lokalen till en momsfri verksamhet.

– Detta såg vi följderna av till exempel under pandemin, då reglerna utgjorde ett hinder för att få fram lokaler för vaccination, säger Martin Ingvarson.

– Det har höjts röster för att ändrade regler i praktiken skulle leda till höjda hyresnivåer för exempelvis ideella organisationer och andra momsfria verksamheter eftersom dessa kommer att behöva betala moms utöver hyran. Riskerna för detta bör dock tonas ner, menar Martin Ingvarson.

Frivillig skattskyldighet föreslås

Förslaget innebär frivillig skattskyldighet, vilket betyder att en fastighetsägare kan välja att påföra moms eller att avstå från det.

– De flesta fastighetsägare arbetar långsiktigt med sina fastigheter och ser till hela stadsdelens utveckling och potential, inte bara till enskilda uthyrningar. Det viktiga med förslaget är möjligheten att bli skattskyldig, det ökar fastighetsägarnas handlingsutrymme, säger Martin Ingvarson.