Det var Svenska förpacknings- och tidningsinsamlingen AB och TMResponsibilty AB som ansökt om tillstånd att driva ett så kallat tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS).

Men Naturvårdsverket anser alltså inte att någon av dem når upp till de krav som finns på att kunna samla in förpackningarna från 60 procent av bostadsfastigheterna i Sverige till den 1 januari 2021.

”De två insamlingssystemen lever inte upp till kraven varken var för sig eller tillsammans. Det framgår också av ansökningarna att systemen är tänkta att byggas upp på likartade sätt, vilket innebär att de inte kompletterar varandra utan snarare dubblerar varandras system”, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

− Utifrån hur bestämmelserna ser ut idag så har vi ingen möjlighet att bevilja de inkomna ansökningarna, säger Ingela Hiltula, biträdande chef på samhällsavdelningen.

Skrivelse till regeringen

Naturvårdsverket menar nu att det finns behov av regelförändringar.

− Det kommer krävas vissa justeringar i bestämmelserna för att insamlingssystemen ska kunna leva upp till de krav som ställs på införandet av fastighetsnära insamling. Vi har för avsikt att redovisa behov av förändringar i en skrivelse till regeringen inom kort, säger Maria Ohlman, chef för samhällsavdelningen.