– Metoden bidrar till ökat resursutnyttjande och lägre effektuttag. Genom att nyttja befintliga resurser ytterligare uppnås klimatnytta samtidigt som man sparar ekonomiska resurser, säger Gabriella Castegren.

– Det är ett fantastiskt roligt erkännande att vinna detta pris. Vi har under flera år arbetat med olika innovativa energibesparingsåtgärder och priset ger kraft och glädje till organisationen att fortsätta driva energiförbättringar. Genom ett gott samarbete med Falu Energi & Vatten har vi kunnat utveckla energisystemet i Falun, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

Tävlingen om Bästa klimatinitiativet 2020 arrangeras inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ, dit hittills 182 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 712 000 lägenheter har anslutit sig.

Läs om alla vinnarna i Årets bästa klimatinitiativ.