Högsta förvaltningsdomstolen ändrar därmed ett förhandsbesked av Skatterättsnämnden. Nämnden medgav, till skillnad från Högsta förvaltningsdomstolen, avdrag för moms på förvärv av infrastruktur som rör, ledningar, elcentraler etc.

Systemens nödvändighet avgör

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning tar sin utgångspunkt i att el- och vattensystem är nödvändiga för att en byggnad ska kunna användas för bostadsändamål. Sådana system ska därmed betraktas som en del av bostadsbyggnaden, menar domstolen. Den moms som är förknippad med dessa system ska därför omfattas av momslagens avdragsförbud för stadigvarande bostäder.

Sådan utrustning som behövs för att en fastighetsägare ska kunna mäta och ta betalt av de boende för deras faktiska förbrukning av el och vatten motiveras däremot inte av en byggnads funktionssätt, utan av de skattepliktiga leveranserna av el och vatten, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Det är allmännyttiga Gotlandshem samt två HSB-bostadsrättsföreningar (i Nacka och Uppsala) som tillsammans har drivit frågan i både Skatterättsnämnden och Högsta förvaltningsdomstolen med bistånd av Sveriges Allmännytta och Fastighetsägarna.

Bedömning i varje enskilt fall

Vilka förvärv som omfattas av avdragsrätten blir, med tanke på Högsta förvaltningsdomstolens dom, ytterst en fråga i varje enskilt fall.

När det gäller inköp av bland annat el och vatten, som säljs och vidarefaktureras till enskilda bostadshyresgäster genom individuell mätning och debitering (IMD), medges avdrag för den ingående momsen. Det framgår av Skatteverkets ställningstagande ”En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten; mervärdesskatt” från 2018 (se länk nedan).

– För inköp av exempelvis el som används i allmänna utrymmen i bostadsbyggnader, som tvättstugor och trapphus, finns däremot ingen avdragsrätt, konstaterar Peter Wallberg, skatteexpert på Sveriges Allmännytta.