Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att konsumentprisindex (KPI) för oktober 2023 hamnar på 6,5 procent jämfört med oktober 2022.

– Det är något lägre än förväntat. Men på två år har hyresnivåerna höjts med närmare 18 procent, eftersom förra årets höjning låg på rekordhöga 10,9 procent, säger Martin Ingvarson, lokalexpert på Sveriges Allmännytta.

– Inflationen fortsätter alltså som väntat att även i år försvåra för landets lokalhyresgäster.

Förvaltningsindex steg över 60 procent

Samtidigt har fastighetsägarnas kostnader för förvaltning ökat ännu mer än KPI.

Enligt det fastighetsförvaltningsindex (FFI) som SCB tar fram på Fastighetsägarnas uppdrag har kostnaderna för fastighetsägare med lokaler ökat med 35 procent under perioden 2021–2023. Över lite längre tid, 2016–2023, steg FFI med 60,3 procent, jämfört med KPI som ökade 28,6 procent under samma period.

En stor anledning till FFI:s höga siffror är ökade kapitalkostnader, konstaterar Martin Ingvarson.

– Det har diskuterats om ett annat index än KPI ska användas vid uppräkning av lokalhyror. Men både vi, Fastighetsägarna och branschorganisationerna på hyresgästsidan är överens om att KPI är att föredra. Man kan säga att de senaste två årens höga indexhöjningar har kompenserat för de väldigt låga – jämfört med FFI och marknadshyror – ökningar som varit åren dessförinnan.

Kan slå hårt mot lokalhyresgäster

Samtidigt kommer dessa ökade kostnader för hyresgäster i en lågkonjunktur som kan slå hårt mot många kommersiella verksamheter, påpekar han.

– Det leder troligtvis till många diskussioner mellan fastighetsägare och hyresgäster.

Fastighetsägarnas webbplats finns en enkel beräkningsmodell för att räkna ut hur stort hyrestillägget för en lokal blir.