De tre företagen har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring för hur Norrköpings restavfall ska hanteras. 

– Genom vårt samarbete vill vi bland annat sprida kunskap till våra hyresgäster, så att mer avfall kan återvinnas, säger Gunnar Boquist, vd på Hyresbostäder. 

– Vi vill också inspirera och väcka intresse för frågan hos företag och andra verksamheter i Norrköping. 

Många plastprodukter är återvinningsbara, men de allra flesta går till förbränning.   

– I dagsläget hamnar mycket som hade kunnat återvinnas i restavfallet, till exempel plast, och det bidrar till ökade utsläpp, säger Gunnar Boquist. 

Målet är att minska restavfallet från Hyresbostäders 25 000 hyresgäster med 25 procent till år 2030. 

Vill du höra mer om hur Hyresbostäder i Norrköping arbetar för att öka återvinningen av plast?

På Klimat- och energikicken i Skellefteå den 15–16 november berättar Anna Malmberg, projektledare inom ekologisk hållbarhet på Hyresbostäder, och Jenny Sahlin på konsultföretaget Profu om  Handbok för minskat plastavfall till energiåtervinning.