– Genom ett gemensamt ansvarstagande för platsen och genom att skapa en trivsam och öppen stadsmiljö så ökar vi också tryggheten på platsen. Jag välkomnar Platssamverkan Jakobsberg som ett bra initiativ för att återigen göra Jakobsberg till en naturlig mötesplats för alla Järfällabor, säger Emma Feldman, som är kommunstyrelsens ordförande.

Kristoffer Tamsons, trafikregionråd och ordförande för Stockholms lokaltrafik, betonar också vikten av samverkan.

– Kampen mot otrygga miljöer måste vi ta tillsammans och göra det lokalt, regionalt, statligt likväl som privat. Detta som ett bevis på att hela samhället står på Järfällabornas sida mot otrygghet och brott, säger han.

Konkreta mål

Målen med platssamverkan i Jakobsberg är bland annat att:

  • Öka antalet människor i centrum genom aktiviteter riktade mot olika målgrupper.
  • Förbättra den sociala kontrollen genom förbättrade siktlinjer, etablering av fler verksamheter och ökad närvaro av vuxna.
  • Skapa en trivsam och välkomnande stadsmiljö genom god förvaltning, dekorationer, mer grönska och bättre skalskydd.
  • Öka orienterbarheten genom skyltar och informationstavlor.
  • Öka förtroendet hos allmänheten genom ett gemensamt ansvarstagande för platsen.

Platssamverkan allt vanligare

– Platssamverkan har blivit ett allt vanligare sätt för våra medlemmar att arbeta på för att öka trivsel, trygghet och attraktivitet i en stadsdel. Att helt enkelt gå ihop flera aktörer och hjälpas åt. Det är ett arbetssätt som vi gärna sprider, framhåller Lena Liljendahl, som är boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

Kort om platssamverkan i Jakobsberg
Aktörerna bakom platssamverkan i Jakobsberg är Järfällahus, Järfälla kommun, polisen, trafikförvaltningen i region Stockholm, brandkåren i Attunda, det privata centrumfastighetsbolaget Citycon, bostadsrättsorganisationen HSB, bostadsrättsföreningen Jakob och stiftelsen Tryggare Sverige.