– Med hjälp av kunskapshöjning hos alla medarbetare kan alla bidra genom att välja rätt bränsle i tanken och skapar minskade koldioxidutsläpp. Dessutom är arbetssättet väl förankrat, konkret och repeterbart, säger Gabriella Castegren.

Västerviks Bostads AB har även fattat beslut att köpa in farmartankar till orter som inte har nära till kommersiella HVO-tankställen och arbetar för att erbjuda samma möjligheter till hemtjänst och andra intressenter.

– Jag är riktigt stolt att få motta en utmärkelse för vårt målmedvetna arbete att bli fossilfria. Vi hoppas att det här ska inspirera andra att följa vårt exempel och hitta olika sätt att minska klimatavtrycket. Vi har lyckats sprida ett aktivt hållbarhetsarbete i hela organisationen och känner att vi verkligen bidrar till att skapa en hållbar tillväxt i Västerviks kommun, säger Sven-Åke Lindberg, vd på Västerviks Bostads AB.

Tävlingen om Bästa klimatinitiativet 2020 arrangeras inom ramen för Allmännyttans Klimatinitiativ, dit hittills 182 allmännyttiga bostadsföretag med sammanlagt 712 000 lägenheter har anslutit sig.

Läs om alla vinnarna i Årets bästa klimatinitiativ.