Vattenfall i Motala-Askersund godkändes för medlemskap vid Prisdialogens senaste styrelsemöte och är först ut av Vattenfalls fjärrvärmenät att ansluta sig till Klimatdialogen.

– Vi vet att det finns planer på  fler lokala klimatdialoger runt om i landet. Förhoppningsvis kan vi under 2021 på allvar börja dra nytta av varandras erfarenheter och inspireras av de goda exempel som finns, säger Anders Nordstrand.

Tillval till Prisdialogen

Klimatdialogen – som ger möjlighet att diskutera även klimat- och miljöfrågor med kunder och andra aktörer – är ett valfritt tillval för medlemmarna i Prisdialogen (läs mer nedan).

– Vattenfall har som ambition att hjälpa våra kunder att bli fossilfria och Klimatdialogen är ett utmärkt verktyg för att uppnå detta. Vi är väldigt nöjda med att ha startat det arbetet i Motala-Askersund och vi kommer att jobba vidare för att framöver kunna ha klimatdialoger på alla våra fjärrvärmeorter, säger Kurosh Beradari, marknadschef på Vattenfall Värme.

De nio medlemmarna

De nuvarande medlemmarna i Klimatdialogen är:

  • Eon Energilösningar (medlemskap för Norrköping-Söderköping)
  • Jönköping Energi
  • Mölndal Energi
  • Sundsvall Energi
  • Tekniska Verken i Linköping (medlemskap för både Katrineholm och Linköping)
  • Telge Nät
  • Vattenfall Värme (medlemskap för Motala-Askersund)
  • Växjö Energi
  • Öresundskraft

 

Kort om Prisdialogen och Klimatdialogen

Prisdialogen är en modell för lokal dialog med central prövning, för att stärka fjärrvärmekundens ställning på värmemarknaden och öka förtroendet för fjärrvärmeleverantörens prissättning.

År 2020 omfattar Prisdialogen 76 procent av de totala fjärrvärmeleveranserna, till cirka 2,1 miljoner hushåll. Bakom Prisdialogen står Sveriges Allmännytta, Riksbyggen, Fastighetsägarna och Energiföretagen Sverige. Läs mer om Prisdialogen här.

Klimatdialogen är ett forum för arbete med lokala klimat- och miljöfrågor och ett tillval för Prisdialogens medlemmar. Den är, liksom Prisdialogen, ett nationellt initiativ med en struktur och ett arbetssätt som kan appliceras på lokalt miljö- och klimatarbete.

Målet med dessa lokala klimatdialoger är minskad klimat- och miljöpåverkan, genom att fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer (som till exempel bränsleleverantörer, elnätsbolag och va-bolag) diskuterar, samverkar och tar fram planer för hur det lokala klimat- och miljöarbetet ska genomföras.