– Systemet förenklar för både konsulterna som ansluter sig, för oss och för dem som köper konsultstöd, säger Annika Rapp.

Följande konsulttjänster kommer att finnas tillgängliga:

  • Verkställande direktör (vd)
  • Ekonomichef
  • Fastighetschef/förvaltningschef eller övriga chefsroller med erfarenhet från ledningsgrupp
  • Expert på hyresförhandling
  • Expert på systematisk hyressättning

– Vår förhoppning är att tidigare medarbetare inom fastighetssektorn som numera tar egna uppdrag blir intresserade av att registrera sig i det nya DIS:et och därigenom kan hjälpa våra medlemmar med viktiga utmaningar, säger Annika Rapp.

Eftersom Sveriges Allmännyttas medlemsbolag är bostads- och fastighetsbolag är det en förutsättning och ett grundkrav att anbudssökande leverantörer har erfarenhet av detta. Respektive delområde kommer att prövas (kvalificeras och utvärderas) separat i systemet.

Intresserade leverantörer kan lämna ansökningar löpande under fram till augusti 2028. Leverantörer som blir kvalificerade i steg ett kommer sedan i steg två att få möjlighet att lämna anbud på en avropsförfrågan. Sveriges Allmännytta ansvarar för administration av inköpssystemet under hela giltighetstiden och bistår även medlemsbolagen med avrop.

Marie Karlsson Eriksson är ansvarig för inköpssystemet hos Sveriges Allmännytta och eventuella frågor kan därför ställas till henne (se kontaktuppgifter nedan).

Nedan finns mer information om hur du kan registrera dig som konsult och ansöker om uppdrag via systemet.

Instruktion för ansökande leverantörer

Dynamiskt inköpssystem – konsulttjänster inom företagsledning och expertkompetens

1. Annonsen till upphandlingen finns tillgänglig på rekryteringsverktyget eSource. Länk till annonsen finns här

2. För att se annonsen i sin helhet och svara på upphandlingen behöver du som leverantör registrera ett konto med dina företagsuppgifter (se nedan). Kontot är kostnadsfritt.