Enligt lag ska hyresgäster ges möjlighet till boinflytande. Hyresgästerna ska ha möjlighet att påverka sitt boende, såväl själva lägenheten som bostadsområdet. Det är extra viktigt att tänka på som hyresvärd när det kommer till ombyggnationer och renovering, då hyresgästen måste ge sitt skriftliga medgivande. Om hyresgästen väljer att inte skriva under hyresgästgodkännandet tas det upp i hyresnämnden, vilket kan leda till en utdragen och i längden dyr process.

– Vi har skyldighet enligt lag att erbjuda boinflytande, och ombyggnation och renovering är ett sådant tillfälle när man ska göra det, säger Lena Liljendahl, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

– Men sedan vill jag ändå betona att det är hyresvärden som har det juridiska ansvaret för fastigheten, så vissa beslut måste hyresvärden ta. Och det är det som kan bli jobbigt för en del att acceptera.

Samordnare spelar viktig roll

Eftersom större renoveringar och ombyggnationer kan vara omvälvande för en del personer är det viktigt att kommunicera väl för att alla ska känna sig bekväma med situationen.

Det kan underlätta att ha en tydlig kontaktperson som hyresgästerna kan vända sig till med olika frågor och som fungerar som en länk mellan hyresgästerna, bostadsföretaget och entreprenören. Det är bra om det är en person som känner till området och hyresgästerna väl; någon som de kan känna förtroende för. En sådan person kallas ofta ombyggnadssamordnare och spelar en viktig roll i renoveringen.

– I ett stort hus finns ju oftast någon person som är extra kritisk och ovillig till de kommande förändringarna. Då behöver man bygga en god relation med den personen. Och det är därför ombyggnadssamordnare är så viktiga som yrkesgrupp, och att bolagen avsätter personer för detta, säger Lena Liljendahl.

Bostadsbolagen väljer att kommunicera med sina hyresgäster på olika sätt inför en större renovering. Men generellt rekommenderas att börja i god tid med kommunikationen, visa tillgänglighet och ha förståelse för att det kan vara jobbigt för hyresgästen.

Fyra kommunikativa verktyg

Det finns även många goda exempel på kommunikativa verktyg att lyfta fram. Några av dem är:

  • Mingelkvällar som en typ av informationsmöte, där hyresgästerna på ett avslappnat vis kan ställa sina frågor.
  • Utlämnande av en ombyggnadspärm, med all information och kontaktuppgifter samlade.
  • Utställning eller visningslägenhet, där hyresgästerna på ett visuellt sätt kan se renoveringsplanerna och få tillfälle att ställa frågor.
  • Personliga möten med samtliga hyresgäster för att i lugn och ro gå igenom planerna.