2008 drog SABO igång energiutmaningen Skåneinitiativet. På tio år bantade 105 företag bort sammanlagt 4,7 terrawattimmar energi – som årsproduktionen från en mindre kärnkraftsreaktor. Initiativet blev uppmärksammat både inom och utanför bostadsbranschen.

Nu är det dags för ett nytt initiativ, men den här gången med ett bredare anslag: klimatpåverkan från alla delar av verksamheten.

– Tillsammans måste vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Allmännyttan utgör en imponerande samlad kraft som kan göra mycket för att bidra till att hejda klimatförändringarna. Vi har en oerhört viktig uppgift. Jag hoppas att Allmännyttans klimatinitiativ ger eko även i andra branscher, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

Peppa varandra

Han hoppas att så många medlemsföretag som möjligt vill ansluta sig till Klimatinitiativet.

– Många bostadsföretag jobbar redan med klimatfrågan på olika sätt, men det här är ett sätt att tagga upp arbetet ett snäpp till och peppa varandra att bli ännu bättre, säger Gabriella Castegren, energiexpert på SABO och en av projektledarna för Allmännyttans klimatinitiativ.

Ängelholmshem hör till dem som redan bestämt att man vill gå med.

– Om vi inte tar hand om klimatet så har vi ju på lång sikt inget samhälle över huvud taget att ta hand om, säger Benth Jensen, vd för Ängelholmshem.

– Genom att gå med i Klimatinitiativet kommer vi att få kunskap och inspiration att göra sånt vi inte klarar av att göra ensamma. Det är mycket bättre att göra det ihop med kolleger, då får man totalt sett bättre resultat, anser han.

Två övergripande mål

Företagen som går med åtar sig att arbeta för Klimatinitiativets två övergripande mål:

  • En fossilfri allmännytta senast år 2030
  • 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007)

Företaget har också möjlighet att i stället anta egna mål (till exempel om det finns andra mål i ägardirektivet, om företaget vill ha ett skarpare mål eller inte har förutsättningar att nå just dessa mål).

Frivilliga fokusområden

För att växla upp klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där bostadsföretagen kan ingå i särskilda nätverk och både ta del av och bidra med goda exempel.

Effekttoppar och förnybar energi – Hur kan man minska behovet av den allra smutsigaste energin?

Krav på leverantörer – Allmännyttan är stora beställare av varor och tjänster när man bygger nytt, renoverar och i den dagliga förvaltningen – klimatkrav i upphandlingarna kan göra stor skillnad.

Klimatsmart boende – Hur kan bostadsföretagen göra det enklare för hyresgästerna att minska sin klimatpåverkan, till exempel underlätta för fossilfria vardagsresor?

Nästa vecka sänds ett brev med folder och en avsiktsförklaring till ordförande och vd:ar i SABOs alla 313 medlemsföretag. Genom att underteckna avsiktsförklaringen ansluts bostadsföretaget till Allmännyttans klimatinitiativ.

Läs mer: Så här går man med i Allmännyttans klimatinitiativ

Se filmen om Skåneinitiativet:

https://www.youtube.com/watch?v=xZxTW1clJW4