Susanna Höglund har arbetat på SABO sedan i maj 2017, som chef för ekonomi- och juridikenheten.

Hon har tidigare varit koncerncontroller i Stockholms Stadshus AB med ansvar för ägarstyrning och verksamhetsuppföljning för många av Stockholms stads stora bolag, däribland de allmännyttiga bostadsföretagen.

Dessförinnan har hon varit projektledare och controller vid Exploateringskontoret i Stockholm samt konsult inom marknadsanalys och värderingar.

Hållbar hyressättning

Ett av de områden Susanna Höglund jobbar med i dag handlar om hyressättning och förhandlingssystemet. Målet är att skapa en hållbar modell för framtidens hyressättning, i samspel med Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Ett annat område är obalansen i beskattning mellan äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt – där hyresrätten är skattemässigt missgynnad.

– Susanna Höglund har gedigen erfarenhet från fastighetsbranschen och får nu tillfälle att arbeta mer fokuserat med några av bostadsmarknadens mest utmanande områden, hyressättning och balanserade och rättvisa villkor för upplåtelseformerna. Det är därför mycket glädjande att Susanna tackat ja till att bli chefsekonom, säger SABOs vd Anders Nordstrand.

– Sverige har många utmaningar inom det bostadspolitiska området. För mig känns det stimulerande att som chefsekonom få arbeta med några av de viktigaste frågorna för att bidra till långsiktigt goda villkor för hyresrätten och därmed bidra till att våra medlemmar kan bygga bostäder för alla, säger Susanna Höglund.

Flytta fram positionerna

De bostadspolitiska frågorna blir allt viktigare och diskuteras allt mer i samhällsdebatten, konstaterar Anders Nordstrand.

– SABO behöver de kommande åren flytta fram sina positioner inom det bostadspolitiska området för att säkerställa att allmännyttan har bra och långsiktigt stabila förutsättningar att erbjuda bra bostäder för alla, säger han.

Vilka förändringar vill Susanna Höglund se under året? Titta och lyssna här: