Den nya webbplatsen har tagits fram på uppdrag av regeringen. Syftet är att främja konkurrensen genom att underlätta för fler aktörer att verka på marknaden.

Texterna är på engelska och beskriver centrala delar av byggprocessen i Sverige, bland annat byggregler och avtalsvillkor. Webbplatsen ska hjälpa byggherrar, projektutvecklare och byggföretag att orientera sig genom att visualisera stegen från idé till färdig byggnad.

– Det är positivt för allmännyttan att det blir lättare för fler internationella byggbolag att etablera sig och ta på sig rollen som totalentreprenör, säger Jonas Högset.

Bland EU:s högsta byggpriser

SABO har varit drivande i frågan om att underlätta för utländska byggare att ta sig in på den svenska byggmarknaden.

– Sverige har fortfarande stor brist på bostäder och bland de högsta byggpriserna i EU. Det är en svår situation men den går att förbättra om vi ökar konkurrensen i byggsektorn. För att kunna öka allmännyttans bostadsbyggande behöver vi få in fler och bättre anbud.

Han konstaterar att det kan öka konkurrensen och därmed också pressa priserna om fler utländska bolag etablerar sig på den svenska marknaden.

– Därför är det extra kul att se att vi återigen fått gehör för våra förslag om hur man kan förbättra konkurrensen i byggsektorn, säger Jonas Högset.

Boverket har kartlagt behovet med hjälp av referensgrupper och både inhemska och utländska aktörer i branschen.

Inte lätt att hitta rätt

– Det tar tid att få översikt i all information som finns på internet. Det verkar vara stor efterfrågan på vad vi gör men det är inte alltid så lätt att hitta rätt kontakter och information, säger Jan-Willem Baijense, en av de utländska byggare Boverket haft kontakt med.

Även SABO har deltagit i referensarbetet.

– Det har varit avgörande för vårt arbete att vi haft möjligheten att stämma av med SABO längs vägen för att få kvitto på att vi är på rätt väg, säger Victoria Lindén, Boverkets uppdragsledare för webbplatsen.

Navigationshjälp

Webbplatsen heter buildinginsweden.se och här hittar utländska byggare:

  • En beskrivning av den svenska bygg- och bostadsmarknaden på en övergripande nivå.
  • Information om plan- och byggprocessen.
  • Ett urval av författningar och föreskrifter.
  • Navigationshjälp för att komma vidare till lagar, regler, branschöverenskommelser, standarder samt annan myndighetsinformation.

– Det är på tiden att det finns en samlad webbplats med officiell information riktad mot utländska aktörer. Vi behöver fler företag som konkurrerar om att bygga bostäder i Sverige för att kunna upprätthålla en hög byggtakt, kommenterar bostadsminister Peter Eriksson (MP).

2016 presenterade SABO rapporten ”Så underlättar vi för utländska byggföretag i Sverige” som visar att brist på engelsk information om personalfrågor, fackföreningar, lönenivåer och svenska byggregler är tydliga hinder för att komma in på den svenska marknaden.

– Med Boverkets webbplats är nu ytterligare en pusselbit på plats för att öka kapaciteten och konkurrensen, konstaterar Jonas Högset nöjt.

Marknadsföring utomlands

Boverket ska under hösten marknadsföra webbplatsen för att nå ut till berörda målgrupper, bland annat via Business Sweden.

– Det byggs mycket, men det behöver byggas mer för grupper som söker bostäder till skäliga priser, till exempel studenter och äldre. Otillräcklig konkurrens bidrar till höga priser och höga boendekostnader, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.