Publicerad 12 mars 2018, uppdaterad 10 april

Skatteverket har kommit med två nya ställningstaganden. Det ena gäller moms vid individuell mätning och debitering (IMD) av el, gas eller vatten. Det andra gäller moms vid inköp och installation av solcellsanläggningar för mikroproduktion av el.

Moms på IMD

Skatteverkets första ställningstagande innebär att el, vatten och gas som debiteras hyresgästen via individuell mätning och debitering (IMD) är skattepliktigt och att hyresgästen ska betala moms för detta. Detsamma gäller om hyresgästen debiteras med schablonbelopp för årliga avstämningar.

Om bostadsföretagen köper el, gas eller vatten, som ska vidarefaktureras till hyresgästen med moms, får företagen dra av momsen för de inköpen.

– Det innebär att fastighetsbolaget måste redovisa moms för de belopp som debiteras hyresgästerna via IMD för el, gas, eller vatten, säger Susanna Höglund, chef för enheten för ekonomi och juridik på SABO.

Skatteverket anger även att installationerna av IMD ska omfattas av avdragsförbudet för bostadsfastigheter. Men om installationerna ska användas för att mäta förbrukningen av el, gas och vatten som ska faktureras med moms så får momsen för installationerna dras av.

Moms vid mikroproduktion av el

Skatteverkets andra ställningstagande tydliggör att om solcellsinstallationer räknas som komplement på byggnaden, och elen används för eget behov, kan inte momsen dras av. Om däremot all el säljs till ett elhandelsföretag kan all moms dras av.

För lokalhyresgäster, som betalar hyra som inkluderar moms, kan investeringsmomsen dras av (dock endast för de delar som avser momsbelagda lokalytor).

– SABO anser att det vore bra om en låg momssats infördes på alla hyror, även i bostadsfastigheter. Det skulle öka potentialen till lönsamhet i solcellsanläggningar även i sådana hus, säger Susanna Höglund.

Kontakt med Skatteverket

SABO planerar att ta kontakt med Skatteverket för att diskutera dessa ställningstaganden och vad de innebär för SABOs medlemsföretag. Se brev nedan till Skatteverkets Generaldirektör Katrin Westling Palm, daterat den 3 april 2018.