Vid kollektiva hyresförhandlingar måste alla höjningar av hyran förhandlas med hyresgästföreningen och hyresgäster har därför inte tidigare själva kunnat välja att komma överens direkt med sin hyresvärd.

Syftet med nya regler om tillval och frånval har därför varit att skapa en större valfrihet för hyresgäster om hur de kan utforma sin lägenhet och på det viset anpassa lägenheten efter behov och smak.

Undantas i tio år

Regeringens utgångspunkt för regeländringen är att parterna ska ha stor frihet att komma överens om en ersättning för att höja eller sänka lägenhetens standard i något avseende.

Reglerna ska också göra det mer attraktivt för hyresvärdar att komma överens om anpassning av den egna lägenheten. Tillvalen undantas nämligen från bruksvärdesprövningar under de första tio åren.

Skyldighet att förhandla

Det finns fortfarande en förhandlingsskyldighet i hyresförhandlingslagen för en rekommenderad prisnivå för olika tillval.

Om parterna har enats om ett rekommenderat pris för olika tillval kan hyresvärden sedan teckna en överenskommelse direkt med en hyresgäst som önskar ett eller flera tillval eller frånval i sin lägenhet. Totalt får tilläggen för en lägenhet max uppgå till en tredjedel av årshyran.

Vid en eventuell prövning av hyran i hyresnämnden ska hyresnämnden bedöma lägenheten och vad som ingår i den – utan tillägg och frånval – när det har gått mindre än 10 år från tecknandet av överenskommelsen.

Läs mer om reglerna här: