Stångåstaden bygger Kombohus Lamell i trä – ersätter nedbrunnet hus
Nyproduktion Bostadsbolaget Stångåstaden har tecknat avtal om att bygga 46 lägenheter i Kombohus Lamell från Unihouse. – Vi har byggt mycket i betong, nu vill vi bygga i trä både av klimatskäl och för att variera ...
2021-12-21Sveriges Allmännytta
Bostadsbyggandet ökar med 15 procent under 2021
Nyproduktion Boverket bedömer att byggtakten ökar med cirka 15 procent under 2021 då 66 000 bostäder påbörjas. Byggandet förväntas fortsätta öka även 2022, men byggtaktens utveckling är svårbedömd.
2021-12-21Sveriges Allmännytta
Energi motsvarande 148 000 lägenheter har sparats
Energi, Miljö Bostadsföretagen i Allmännyttans klimatinitiativ är nu till 97 procent fossilfria och har tillsammans uppnått en energieffektivisering på 17 procent jämfört med 2007. Energi motsvarande 148 000 lägenh...
2021-12-10Sveriges Allmännytta
Så kan miljonprogram utvecklas för mer liv mellan husen
Hållbarhet, Nyproduktion Miljonprogrammets bostadsområden byggdes ofta utspridda som separata öar. Hur kan man bygga ihop områdena för att skapa mer liv, trygghet och samtidigt fler bostäder? Det har ett stort stadsutveckling...
2021-12-09Sveriges Allmännytta

Twitter @sv_allmannyttan