I dag sköter producenterna den fastighetsnära insamlingen av förpackningsavfall via entreprenörer, och det är bostadsföretagen som står för kostnaden av insamlingen.

Från den 1 januari 2024 ska insamlingen av förpackningsavfall övergå i kommunalt ansvar. Kommunerna har på sig till den 1 januari 2027 att bygga ut en fastighetsnära insamling för alla hushåll.

Insamlingen ska vara gratis för hushållen och därmed för bostadsföretagen. Kommunerna ska ersättas för sina kostnader av producenterna.

– Hur övergången mellan producenterna och kommunernas insamlingsansvar ska ske kan bara kommunerna besvara. Men det vore olyckligt om det blir ett glapp i insamlingen för de bostadsföretag som redan i dag har fastighetsnära insamling om kommunerna inte kan ta över direkt från den 1 januari 2024, säger Patrizia Finessi.

Lättillgängliga insamlingsplatser

De vanligast förekommande förpackningsslagen (papper, plast, metall och glas) ska alltid samlas in fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av papper och plast ska samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

–  Det är oklart hur dessa lättillgängliga insamlingsplatser ska utformas, konstaterar Patrizia Finessi.

Övriga förpackningsmaterial som det finns krav på att samla in (trä, keramik, textil och liknande) ska samlas in på kommunens återvinningscentral.

– Redan nu behöver bostadsföretag med fastighetsnära insamling kontakta sin kommun påbörja en diskussion om övergången.

Se över avtal

Hon framhåller också att bostadsföretagen behöver se över sina avtal med de entreprenörer som hämtar förpackningar.

– Det är nämligen bara de entreprenörer som har avtal med kommunerna som kan hämta förpackningsavfall från 1 januari 2024, säger Patrizia Finessi.