I dag ansvarar producenterna för att samla in och därefter återvinna returpapper. Regeringens beslut innebär att producentansvaret upphör och att kostnaden för hanteringen ska täckas via avfallstaxan. Ansvaret flyttas till kommunerna och i förlängningen till hushållen, även till boende som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam.

– Upp till hälften av returpappret utgörs av direktreklam. Producentansvaret för returpapper omfattar både dagstidningar, magasin, gratistidningar och direktreklam. Regeringens beslut innebär att kostnader för insamling och återvinning av gratistidningar och direktreklam skjuts över även till dem som valt att tacka nej till dessa produkter, säger Jonas Högset.

Gynnar pappersproducenter

Sveriges Allmännytta menar att beslutet strider mot ambitionen att Sverige ska bli en cirkulär ekonomi. Producentansvaret är en grundbult för att främja cirkulära flöden och innovation.

– Regeringen menar att det är nödvändigt att ta bort producentansvaret för att stödja journalistiken när papperstidningarna minskar. Vi ifrågasätter detta och menar att det främst gynnar pappersproducenterna som slipper ta ansvar för insamling och återvinning, framhåller han.

I dag finns ett överskott av returpapper på världsmarknaden. Det kan därför bli svårt att hitta avsättning för det och kommunerna riskerar att få betala för att bli av med returpapperet.

– Få kommuner kommer att ha möjlighet att fullt ut kunna bekosta separat insamling och materialåtervinning av returpappret. Svårast blir det för landsbygdskommuner och mindre kommuner. Risken är uppenbar att en stor del hamnar i restavfallet och energiåtervinns – en stor mängd papper kommer att eldas upp i stället för att bli nytt papper, säger Jonas Högset.

Utred fastighetsnära insamling

Sveriges Allmännytta föreslår att regeringen i stället utreder ett sammanhållet system för fastighetsnära insamling av förpackningar, returpapper och matavfall, så att det blir enkelt för de boende att lämna sitt avfall i närheten av sin bostad.