Östersundshem beslutade i april att göra en ekonomisk genomlysning av transaktioner kring entreprenader och samarbeten. Detta sedan bolagets dåvarande vd, även ordförande i Östersunds fotbollsklubb ÖFK, anhållits misstänkt för grovt bedrägeri. Han avgick sedan från vd-posten och ersattes av den externa styrelseledamoten Christer Sundin.

Internutredningen är nu klar, och Östersundshem beslutade att offentliggöra den under tisdagen.

– Utifrån utredningen kan vi konstatera att före detta vd allvarligt har brutit mot ett flertal av de regler vi har att förhålla oss till inom bolaget. Att belägga om detta förfarande är brottsligt är däremot upp till rättsvårdande myndigheter, säger Christer Sundin, tillförordnad vd för Östersundshem, i ett pressmeddelande.

Saltade fakturor

Enligt kartläggningen rör det sig om en enskild individ som bland annat brutit mot regeln att inte göra affärer med närstående. Dock finner revisionsbyrån EY även en rad, mer allvarliga överträdelser – där det finns starka indikationer på att stora summor pengar förts ut från bolaget på ett oriktigt sätt.

I överensstämmelse med Ekobrottsmyndighetens misstankar visar EY:s utredning att dessa överföringar möjliggjorts genom ett system med så kallade ”saltade” fakturor.

Det skulle innebära att Östersundshem genom bland annat Peab Anläggning AB fått ett antal osanna fakturor. Därefter har en eller flera personer i aktuella bolag ombesörjt att den överskjutande summan betalats ut till den så kallade Sollefteåmannens företag, som i sin tur har slussat vidare pengarna, bland annat till ÖFK. Detta innebär att före detta vd haft ett presumtivt egenintresse av att styra affärer till Peab, konstaterar Östersundshem i sitt pressmeddelande.

– Enligt EY:s utredning och Peabs interna granskning är det med största sannolikhet troligt att Östersundshem har blivit överfakturerade på 10,7 miljoner kronor. Denna överfakturering kommer gärningsmännen att få stå för vid fällande dom, säger Christer Sundin.

Sponsring till ÖFK

I utredningen noteras också att 4,6 miljoner av de 10,7 miljonerna har gått vidare som sponsring till ÖFK. Resterande 6,1 miljoner kronor tycks dock inte ha slussats vidare till ÖFK.

– Var dessa summor placerats har våra utredare inte haft möjlighet att kontrollera, då de inte har insyn i andra, berörda bolag. Då uppkommer givetvis frågan var övriga pengar har tagit vägen, men det återstår för andra att utreda, säger Christer Sundin.

Revisionsfirman har också funnit två avtal mellan bolag i före detta vd:s intressesfär, som omfattar arvoden på totalt 4 miljoner kronor, samtidigt som ett av bolagen varit leverantör till Östersundshem.

– Avtalen innebär att före detta vd har haft ett direkt intresse av att detta bolag skulle få i uppdrag av Östersundshem att uppföra Attefallshusen. Detta är i direkt strid med såväl god affärssed, som Östersundshems upphandlingspolicy.

Inte agerat för bolagets bästa

I utredningen skriver revisorerna bland annat:

”Vi har under vår granskning identifierat tillfällen där det framstår som sannolikt att f.d. vd har agerat utifrån sina egna intressen i ÖFK i sin roll som vd, och inte för bolagets bästa. Främst har f.d. vd beslutat att ÖFK, utan att utge någon ersättning till Östersundshem, ska ha i princip exklusiv nyttjanderätt till en sporthall. Agerandet har varit i strid med Östersundshems sponsringspolicy och det kan inte uteslutas att det har varit till ekonomisk skada för Östersundshem.”

Internutredningen omfattar närmare 40 sidor. Ekobrottsmyndigheten har tagit del av materialet och har inte haft synpunkter på att materialet offentliggörs.