Skatteverket planerar att göra cirka 100 kontrollbesök varje vecka nästa år.

– Vi ser positivt på att Skatteverket ökar antalet bosättningskontroller. Folkbokföringen är ju den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige, och den som bor i lägenhet ska också vara folkbokförd där, säger Tove Höckert.

Information från fastighetsägare

Kontrollerna kommer att genomföras där risken för felaktig folkbokföring bedöms vara stor. Urvalet för kontrollerna görs både utifrån Skatteverkets egna register och efter underrättelser från exempelvis fastighetsägare.

Syftet med kontrollbesöken är att säkerställa att personer är korrekt folkbokförda och att minska folkbokföringsfel. Att avsiktligt vara felaktigt folkbokförd är ett brott.

Besöken är en av flera insatser i Skatteverkets satsning för förbättrad folkbokföring. De handläggare som gör kontrollbesöken kommer också att informera om vikten av rätt folkbokföring när det är relevant, till exempel vid studentboenden.

– Det är viktigt för hela samhället att vi nu kan göra fler kontroller och rätta till fel så snabbt som möjligt, säger Alma Omeragic, samordnare för Skatteverkets kontrollbesök.