Nyproduktionen ökar i allmännyttan och därmed behovet av att sätta hållbara hyror. Idag finns det tre möjligheter att sätta hyran i nybyggda bostäder: Förhandlingar baserade på bostadens bruksvärde, presumtionshyror baserade på bland annat kostnader, eller att bostadsföretagen själva fritt sätter hyran.

100 allmännyttiga bostadsföretag har svarat på frågor om sin nyproduktion. Det motsvarar 35 procent av SABOs medlemsföretag, men trenden att antalet nybyggda lägenheter med presumtionshyror ökar är tydlig. 74 procent av de nybyggda lägenheternas hyror sattes med presumtion år 2016, att jämföras med 46 procent år 2011. Ökningen tog fart mellan 2015 och 2016.

 

Diagram 1.JPG

Diagram 2.JPG

Diagram 3.JPG

– Jag förstår att många av våra medlemsföretag använder sig av presumtionshyra eftersom byggkostnaderna är så höga. I de fall man inte kommer fram i de förhandlingarna kan man välja att sätta hyran själv och då verkar den ofta hamna nära presumtionshyresnivån, säger Susanna Höglund, chef för Ekonomi och juridik på SABO.

Fortsatt prispress

Därför anser SABO att det är viktigt att fortsätta arbeta för ökad konkurrens, pressade bygg- och materialpriser samt att kommunerna ser över sina avgifter.

– Allmännyttan måste få ihop sina kalkyler för att kunna bidra till bostadsförsörjningen i kommunen, säger Susanna Höglund.

Presumtionshyra innebär att fastighetsägaren i sin kalkyl kan räkna med att hyran kommer att ge kostnadstäckning och en rimlig vinst under 15 år. Men vad som händer därefter är oklart.

– Därför behövs en spärregel mot hyressänkningar efter det att presumtionstiden gått ut, säger Susanna Höglund.