Uppdaterad 2024-04-16

Det har under det senaste året publicerats flera rapporter om flyttmönster i samband med renovering av flerbostadshus. En intervjustudie från Chalmers tekniska högskola har undersökt varför hyresgäster väljer att flytta i samband med renovering (se artikel Störningar vanligt skäl till flytt vid renovering).

En annan stor studie har undersökt vilka grupper som väljer att flytta när husen renoveras. Rapportförfattaren Ida Borg, forskare i kulturgeografi vid Stockholms universitet, ville undersöka om renoveringar också leder till det som i den svenska debatten ibland har kallats för renovräkning, alltså att hyresgäster ser sig tvingade att flytta till följd av hyreshöjningar efter att huset renoverats.

11 000 renoverade fastigheter

För att ta reda på det har forskarna analyserat registerdata över samtliga hushåll i Sverige som bor i hyresrätt, kombinerat med samtliga renoveringar i hyreshus mellan 1995 och 2019 – totalt 11 000 renoverade fastigheter.

Hushållens socioekonomiska status har mätts med tre variabler: risk för fattigdom, disponibel inkomst och ekonomiskt försörjningsstöd. Risk för fattigdom uppstår enligt gängse definition vid en disponibel inkomst under 60 procent av medianinkomsten i Sverige.

Höginkomsttagare flyttar mer

Resultatet visar att ingen av dessa tre variabler för låg socioekonomisk status gav en högre sannolikhet för flytt i samband med en renovering. Tvärtom visade det sig att det är främst hög- och medelinkomsttagare som flyttar vid en renovering.

– Vi finner att det inte är individer med lägre socioekonomisk status som flyttar. Vi finner i stället det motsatta mönstret, att missgynnade individer är mindre benägna att flytta i samband med en renovering, skriver Ida Borg i rapporten.

– Det finns således inga bevis för bortträngning eller att det sker omfattande renovräkning av hushåll med låg socioekonomisk status, konstaterar Ida Borg.

En tänkbar förklaring till dessa flyttmönster kan, enligt rapportförfattaren, vara att hushåll med låg inkomst har färre alternativ på bostadsmarknaden än de mer resursstarka hushållen.

Fler flyttar från privata bostadsbolag

I rapporten jämförs också flyttmönster i renoveringar hos allmännyttan med renoveringar i privata bostadsföretag. Skälet till jämförelsen är att tidigare forskning visat att privata fastighetsägare tenderar att höja hyran mer än de allmännyttiga bolagen efter en renovering.

– Vi hittade en överrrisk i sannolikheten att flytta för individer som hyr från privata fastighetsägare, skriver Ida Borg.

Allbolagen gav ingen skillnad

Ytterligare en fråga som undersöktes var om flyttbenägenheten vid renoveringar förändrades efter att allbolagen trädde i kraft år 2011. Studien visar dock inget entydigt mönster för ett ändrat flyttmönster efter 2011.

Rapporten bygger på ett forskningsprojekt om renoveringar, ombildningar och försäljningar som finansierats av Vetenskapsrådet.

Rapporten har getts ut av tankesmedjan Bostad 2030, som drivs med stöd av bland annat Hyresgästföreningen.