Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss som innehåller justeringar i hyreslagen för att komma till rätta med handel med hyreskontrakt och olovliga andrahandsuthyrningar.

När Svarthandelsutredningen (Utredningen om åtgärder mot handel med hyreskontrakt) överlämnade sina förslag i november 2017 ställde sig såväl SABO som Hyresgästföreningen och Fastighetsägarna bakom samtliga förslag. SABO välkomnar därför regeringens förslag.

– Svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning förstör hyresmarknaden och drabbar personer som redan är i en svår situation. Särskilt som hyresnivåerna där ofta är väldigt höga och dessutom har stigit på senare år. Det gör att andrahandsmarknaden inte fungerar som det var tänkt, säger Helena Henriksson, jurist på SABO och expert i Svarthandelsutredningen.

Köp kriminaliseras

Enligt regeringens förslag ska straffen för de som säljer hyreskontrakt skärpas, vilket innebär en längre preskriptionstid och bättre möjligheter för polisen att utreda brotten. Köp av hyreskontrakt ska kriminaliseras och det införs ett helt nytt brott: olovlig andrahandsuthyrning i vinningssyfte.

– Nu skickar lagstiftaren en viktig signal till de personer som funderar på att betala svarta pengar för ett hyreskontrakt. Den preventiva effekten av det ska inte underskattas, menar Helena Henriksson.

Bytesreglerna och förverkandebestämmelserna skärps, enligt lagrådsremissen. Allt i enlighet med förslagen i Svarthandelsutredningen.

Regeringen föreslår också en marginell justering av reglerna för presumtionshyra, något som tidigare föreslagits av en annan utredning. Sådan hyra ska också kunna gälla vid ombyggnation av hus.

Stärka tryggheten

I övrigt har regeringen alltså anslutit sig till i stort sett samtliga förslag från Svarthandelsutredningen.

– Det här är väldigt bra för bostadsföretagen. Det kommer att stärka tryggheten i bostadsområden och begränsa brottsligheten. Svarthandeln har ju lett till en lång rad problem, bland annat att den organiserade brottsligheten hittat en ny födkrok genom att sälja hyreskontrakt.

Förslagen beräknas även underlätta för fler att få ett förstahandskontrakt.

– Förhoppningsvis leder det här också till minskad trångboddhet, när det sätts ett tydligt tak för andrahandshyrorna och det kan få stora konsekvenser för de som tar ut för hög andrahandshyra, säger Helena Henriksson.

Förslagen ska enligt remissen träda i kraft den 1 maj 2019.

Läs lagrådsremissen och utredningsförslagen i länkarna nedan. Lyssna också på poddarna i Radio Allmännyttan om svarthandel med hyreskontrakt och den organiserade brottsligheten. Med Helena Henriksson från SABO och Kristian Halldin från Polismyndigheten.