Det kan vara en svindlande tanke att accelerationshastigheten i vår värld troligen innebär att det kliv framåt som nyss tog oss tio år, nu kommer att ta ungefär två år. Och därefter går det ännu hastigare. Pandemin har givit oss erfarenheten att genomgripande förändringar kan komma både oväntat och med stor kraft. Vi har också lärt oss att vi måste ha mer beredskap i både samhälle och bolag för de omvälvande förändringar som väntar oss. Men hur vet man vad man ska förbereda sig på? säger Eva Åberg på Audiendo.

Hon anser att vi behöver bli bättre på att i förväg se vad som är på väg att hända. Idag finns så oerhört mycket kunskap om i vilken riktning utvecklingen pekar globalt på ett stort antal områden men vi behöver, på ett strukturerat sätt, ta den till oss och djupa i analyser om vad som skulle kunna ske och hur det i så fall påverkar vår verksamhet.

– Gör man det på ett professionellt sätt utifrån de stabila megatrenderna som omformar vård värld så man är man betydligt bättre beredd när förändringen står för dörren, säger Eva Åberg.

Hon tycker ändå att allmännyttans bolag gör en hel del bra redan idag.

– Vissa ligger långt framme när det gäller att tänka långsiktigt kring klimatförändringar, social hållbarhet och teknik som exempelvis AI. Men det finns ett tiotal megatrender till som kommer att ha stor inverkan på hur vi vill bo och på förutsättningarna för hur vi organiserar samhället.

Viktigt vara rustad för framtida förändringar

Eftersom vår omvärlds förändringar påverkar bostadsområden i så hög grad har Sveriges Allmännytta nu tagit initiativ till Framtidsresan. Det är en utbildning om hur vi ska möta framtiden med större beredskap. Fokus ligger på den långsiktiga samhällsutvecklingen. Deltagarna kommer att jobba både med det vi redan ser börjar hända och det osäkra som ligger längre fram. De får också ta del av fördjupningar av megatrender inom en rad samhällslära områden och få en tydlig metodik för hur vi ska gå från djupa insikter till proaktiva strategier.

Den sista dagen är på hemmaplan i respektive deltagares ledningsgrupp. Målet med satsningen är att chefer ledningsgrupper kontinuerligt ska kunna underhålla en rörlig strategi knuten till en djupgående scenarioanalys utifrån långsiktiga världstrender som påverkar branschen.

– Allmännyttan är redan en oerhört viktig aktör på den svenska bostadsmarknaden och kanske ännu mer så i framöver då vi ser en allt tydligare polarisering växa fram mellan olika grupper. Här finns stora möjligheter att göra ännu mer skillnad i samhället än idag och det är här är en utbildning på hög nivå för dem som vill ta vara på eller till och med skapa de möjligheterna. Framtidsresan är utbildningen för dem som vill lära sig en metodik för att vara med att skapa framtiden istället för att hela tiden parera utvecklingen säger Eva Åberg.

Några tips för ett lyckat framtidsarbete:

  • Titta betydligt längre fram än bara några år och längre än till din bransch och de politiska beslut som direkt påverkar ditt bolag. Idag är den planeringshorisonten för snäv.
  • Tänk ett steg till. Och ännu ett. Engagera er i vad förlängningen av trender och megatrender som individualisering, tjänstetefiering, demografisk utveckling, hälsoutveckling, kraftigt förlängd livslängd, upplösning av platsers betydelse, teknikutveckling och så vidare betyder på sikt. Men också hur de samverkar för att skapa helt nya scenarier.
  • Rusta din organisation för att det oväntade kommer att ske om och om igen.
  • Samarbeta med andra bolag om framtiden. Det blir både mer kostnadseffektivt och givande.