Både i lägenheterna och fastigheternas allmänna utrymmen kan det också gömmas vapen och droger, och i vissa områden förekommer bilbränder, skjutningar och annan kriminalitet.

– Det skapar stor otrygghet bland de anställda som behöver röra sig ute i områdena, betonar Alexander Tilly, som leder Sveriges Allmännyttas kurs om krisstöd (läs mer nedan).

– Jag har jobbat med bostadsbolag som berättat att kriminella nätverk påverkar vardagen för alla som bor och arbetar i området. Alltifrån ungdomsgäng som står och hänger i trapphus till personer som parkerar var de vill och gör vad de vill. Om det finns sådana verkliga, pågående hotbilder är ju det en krissituation i sig.

Det är därför mycket viktigt att förebygga våldsamma och farliga situationer för bostadsföretagens anställda genom exempelvis genomtänkta rutiner vid hembesök, påpekar Alexander Tilly.

Vardagstillit en god bas

Ett bra klimat på arbetsplatsen – där det är tillåtet att prata om rädsla och svårigheter – hjälper också mycket, understryker han. Den vardagstilliten är en god bas om det inträffar något allvarligt.

– Själva vetskapen om att man har backning av sin organisation, sin chef och sina kollegor gör oss människor tryggare och tåligare. Ett klimat med destruktiv jargong, där man skämtar bort viktiga frågor, är på motsatt sätt förödande för att det kollegiala stödet ska funka.

Viktigt stötta kollega i kris

Om någon blivit allvarligt hotad, eller på annat sätt hamnat i en kris, är det viktigt att ledningen och arbetskamraterna stöttar på ett så klokt sätt som möjligt. På Sveriges Allmännyttas kurs ingår bland annat krispsykologi, ”psykologisk första hjälpen”, samtalsmetodik och praktiska övningar.

Kursen har av tidigare deltagare fått högsta betyg och många uppskattande omdömen:

  • ”Fantastiskt bra kursledare. Han hade energi hela tiden, gjorde alla delaktiga och förklarade på ett begripligt sätt. Dagarna blev fulla av energi på grund av hans sätt att leda och vi hamnade aldrig i några svackor utan alla moment kändes viktiga och betydelsefulla. En stor eloge till Alexander!”
  • ”Alexander har förmåga att få oss att förstå vad som annars kan upplevas som svårt och komplext.”
  • ”Det var en liten grupp vilket gjorde att vi snabbt fick förtroende för varandra och kunde öppna upp oss för varandra.”
  • ”Alexander är så kompetent, professionell och en mycket bra kursledare!!”
  • ”Ytterst kompetent utbildningsledare. Det blev mycket diskussioner om riktiga case och Alexander delade med sig av alla sina erfarenheter.”

Kort om Alexander Tilly

Psykolog och författare till boken Förebygg hot och våld på jobbet. Sakkunnig 2017–2018 i ett regeringsuppdrag för Polismyndigheten om bemötande av personer med psykisk ohälsa. Har även undervisat i konflikthantering vid Polishögskolan, tränat polisens kris- och gisslanförhandlare och arbetat som ordningsvakt i Stockholm under många år.
Utbildar nu bostadsbolag, bevakningsföretag, myndigheter, sjukhus, universitet och andra verksamheter om trygghet och säkerhet.