Sveriges Allmännytta ger ut skriften Nyckeltal för lägenhetsreparationer årligen som ett stöd för medlemsföretagen att beräkna kostnader för reparationer i sina bestånd. Redaktionen ringde upp Karl Törnmark och ställde några frågor.

Vad är Nyckeltal för lägenhetsreparationer?
– Skriften Nyckeltal för lägenhetsreparationer redogör för genomsnittspriser för olika typer av lägenhetsreparationer, där det ingår både timkostnad och materialkostnad, och om inte annat anges ingår även etableringskostnad i totalkostnaden. 

Varför har ni tagit fram denna handbok?
– Den ska fungera som just ett hjälpmedel och stöd till medlemmarna för att beräkna styckereparationer vid lägenhetsbesiktning. Priserna i handboken ska användas som ett verktyg, som vid behov kan behöva anpassas efter specifika situationer. Det finns många olika nivåer av överslitage och det kan ibland krävas väldigt omfattande ingrepp för att åtgärda något som har förstörts i en lägenhet. Då kan kostnaden som faktureras hyresgästen naturligtvis vara högre än vad som anges i nyckeltalen. Samma sak gäller i de fall där man gjort dyrare materialval exempelvis i kök, då kan det faktiska materialpriset för utbytet överstiga vårt genomsnittspris. 

På vilket sätt kan handboken underlätta för medlemsföretagen?
– Handboken kan underlätta och spara tid för medlemsföretagen, då de slipper göra beräkningarna själva. Eftersom vi uppdaterar nyckeltalen årligen, har medlemsföretagen en stabil grund att stå på utan att behöva lägga tid och energi på att ständigt uppdatera sina estimat.