Eldrivna fordon utgjorde endast 3,5 procent av den totala fordonsförsäljningen i Sverige förra året. Osäkerhet kring laddningsmöjligheterna anses vara en anledning, liksom höga inköpspriser. Allt fler laddbara bilmodeller kommer dock ut på marknaden och efterfrågan på laddning bedöms därför öka allt mer.

När SABO frågade medlemsföretagen om laddstationer för elbilar svarade över 30 procent att de erbjuder det till sina hyresgäster. Det är en markant ökning jämfört med 2013 då andelen var 17 procent.

– Det är glädjande att allt fler möter behovet av att ladda elbilar och på så sätt gör det lättare för hyresgästerna att bidra till ett fossilfritt samhälle, säger Gabriella Castegren, energiexpert på SABO.

Klart om ett år

Det nya projektet pågår under ett år och ska bland annat visa på existerande tekniklösningar, hållbara affärsmodeller, kunderbjudanden till hyresgäster och mervärden för fastighetsägare.

Projektet ska även belysa hur lokalt producerad energi kan integreras med laddinfrastruktur för elfordon. Syftet är att underlätta för fastighetsägare att koppla samman lokal energiproduktion, lagring och nyttjande av elfordon som energilager.

Förutom SABO och Stockholmshem deltar Skandia Fastigheter, Vasakronan, Vattenfall, White arkitekter och projektutvecklingsföretaget Sustainable Innovation. Energimyndigheten är med som delfinansiär.