Skatteverket publicerade i februari ett ställningstagande (se länk nedan) där det framgår att el, vatten och gas som debiteras hyresgäster via IMD är en momspliktig tjänst. Detta innebär att hyresgästerna debiteras moms på fakturan från sitt bostadsbolag. Det gäller även om hyresgästerna debiteras löpande med schablonbelopp som stäms av mot faktisk förbrukning.

SABO anser dock att debitering av el, vatten och gas är underordnat tillhandahållandet av bostad –och att hyresgästerna därmed inte ska betala moms på sin förbrukning.

Strider mot miljösyftet

Därtill menar organisationen att Skatteverkets ställningstagande strider mot syftet bakom IMD: att få ner den totala energiförbrukningen i fastigheten och värna om miljön. I stället straffbeskattas hyresgästen med moms i dessa fall, anser SABO.

Momsavdrag för bostadsföretagen

Om bostadsföretagen köper el, gas eller vatten, som vidarefaktureras till hyresgästen med moms, får företagen dra av den ingående momsen för de inköpen.

– Det innebär att fastighetsägaren måste redovisa utgående moms för de belopp som debiteras hyresgästerna via IMD för el, gas, eller vatten. Detta ökar bland annat administrationen och kan motverka våra medlemsföretags ambitioner på miljöområdet. säger Susanna Höglund, chef för enheten för ekonomi och juridik på SABO.