Centrum för cirkulärt byggande är en samverkansplattform som har samlat aktörer inom bygg- och fastighetssektorn och utvecklat flera digitala verktyg för återbruk av byggprodukter.

– Allmännyttan står inför en stor utmaning både när det gäller att bygga nytt och upprustning av det befintliga beståndet. Ska vi göra detta mer hållbart är innovation och branschöverskridande samverkan mot en cirkulär ekonomi viktig, säger Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta.

Nu satsar Vinnova drygt 14 miljoner kronor på fortsatt utveckling av denna arena, så att den kan bli en katalysator för en omställning av bygg- och fastighetsbranschen.

– Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av Sveriges avfall och nästan en femtedel av växthusgasutsläppen. Cirkulärt byggande kan förändra det. Begreppet innebär en helhetssyn: att planera och designa resurseffektivt och med möjlighet till återbruk, sluta kretsloppet, minimera byggavfallet och införa nya cirkulära affärsmodeller, säger Carina Loh Lindholm på IVL Svenska Miljöinstitutet, som är koordinator för centret.

Utvecklat digital tjänst

Centrum för cirkulärt byggande har bland annat utvecklat en digital tjänst som visar vilken klimatbesparing det innebär att återbruka byggprodukter. Planen för de kommande åren är att stärka marknaden för återbruk och skapa mer cirkulära materialflöden genom nya arbetssätt och samverkansformer.

Detta kan bli möjligt genom den starka förankringen i branschen som finns hos projektets parter.

– Genom Centrum för cirkulärt byggande får vi en gemensam arena för samverkan och kunskapsbyggande som stöttar hela branschens omställning till att arbeta mer effektivt och kvalitetssäkert med återbruk, säger Rikard Silverfur, chef för utveckling och hållbarhet på Fastighetsägarna.

Spåra data om byggmaterial

Anneli Kouthoofd, vd för Byggmaterialindustrierna, betonar att samarbetet kommer att lyfta vikten av spårbarhet för byggmaterialets produkt- och miljödata och att det finns tillgänglig digital data från kunskapskällan, till exempel branschens byggvarudeklaration eBVD.

– Det ger stora möjligheter att visa byggmaterialföretagens innovationer och är en förutsättning för det cirkulära, säger hon.

33 branschaktörer deltar

Konstellationen i projektet visar på det breda intresset för frågan. Totalt deltar över 30 parter under ledning av IVL. Utöver Sveriges Allmännytta är även branschorganisationerna Fastighetsägarna, Byggmaterialindustrierna och Byggföretagen med, liksom ett stort antal fastighetsägare och offentliga aktörer samt byggentreprenörer, arkitekter, konsulter och forskningsinstitut.

Beskedet om vidare finansiering inom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation glädjer parterna.

– Byggföretagen välkomnar den fortsatta satsningen på Centrum för Cirkulärt Byggande. Det ger branschen möjlighet att slutföra lanseringen av verktyg och plattform på bred front och därmed bidra till fortsatt utveckling av återbruk och resurseffektivisering, säger Marianne Hedberg, miljöexpert på Byggföretagen.

Arbete i två år

Arbetet som ska pågå i två år inleds i september 2020 och finansieras med 14,3 miljoner genom Vinnovas satsning Utmaningsdriven innovation. Steg tre i programmet innebär att utveckla, testa och införa lösningar i större skala.

Partner i Centrum för cirkulärt byggande:

Branschorganisationer: Byggföretagen, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta
Fastighetsägare: Akademiska Hus, Castellum, Chalmersfastigheter, Familjebostäder, Klövern, Lokalförvaltningen Göteborg Stad, Malmö kommun Parkeringsbolag, Midroc Properties, MKB Fastighets AB, Vasakronan, Västfastigheter
Arkitekter: Ettelva arkitekter, Kjellgren Kaminsky, White arkitekter
Byggentreprenörer: Byggnadsfirman Otto Magnusson AB, Zengun
Forskningsinstitut: IVL Svenska Miljöinstitutet, Stålbyggnadsinstitutet
Konsulter med flera: Bengt Dahlgren, Climate Recovery, EBAB, Sweco
Offentliga aktörer: Borlänge Energi, Borlänge kommun, Business Region Göteborg, Göteborgs Stad, Cirkulära Göteborg, Malmö Stad (miljöförvaltningen), Mölndals kommun