Skebo gick ifjol med i Allmännyttans klimatinitiativ, som syftar till att minska utsläppen av växthusgaser.

– Att ta hand om miljön är ett gemensamt ansvar som vi alla får bära. Som Skellefteås främsta samhällsbyggare är det självklart för Skebo att sätta miljön i centrum och genomföra konkreta satsningar som bidrar till ett bättre klimat, säger Åsa Andersson.

Byter ventilation

Skebo sjösätter nu sitt första projektet inom ramen för Klimatinitiativet. Miljösatsningen görs på Burträskgårdarna, en stor fastighet i tätorten Burträsk som inrymmer bland annat lägenheter, apotek, vårdcentral, tandläkare och vård- och omsorgsboende.

– På Burträskgårdarna byter vi ut tolv ventilationsaggregat och sätter in tre värmepumpar, som återvinner 75–85 procent av frånluften och skickar den tillbaka in i vårt värmesystem igen. Bara vissa delar av huset har varit fullt utbyggt för fjärrvärme. Nu kopplar vi upp alla husen, vilket innebär en bättre drift, säger Skebos projektledare Per Andersson.

Han framhåller att utsläppen av växthusgaser kommer att minska markant efter åtgärderna.

– Vi räknar på en minskad elförbrukning med 1 100 000 kilowatt och ett minskat koldioxidutsläpp med 127 ton per år. Dessutom får de boende en bättre inomhusmiljö, säger Per Andersson.

Som 127 flygresor

Ett ton koldioxidutsläpp är ungefär lika med en flygresa på cirka 4 500 kilometer, motsvarande en sträcka mellan Stockholm och Genève.

– Den årliga besparingen på Burträskgårdarna kan därmed jämföras med 127 sådana flygresor.

Skebos ombyggnationer på Burträskgårdarna beräknas vara klara vid månadsskiftet september–oktober i år.

Budgeten för satsningen ligger på cirka tolv miljoner kronor.

– Vi ser det som en ekonomiskt hållbar investering över tid. Framöver kommer vi att kunna berätta om ytterligare satsningar som vi gör i Klimatinitiativet, säger Skebos marknadschef Anna Ersson.