– Resultaten talar för sig självt, omställningstakten ökar och det är väldigt roligt att se, säger Björn Berggren, energiexpert på Sveriges Allmännytta och fortsätter: Förutom ökningen av solenergi ökar vi även takten inom energieffektiviseringen: Det senaste året minskade den totala energianvändningen med 3,4 %, vilket är en markant förbättring jämfört med tidigare.

Totalt är 192 bostadsföretag medlemmar i Allmännyttans Klimatinitiativ. Sammantaget förvaltar de drygt 800 000 lägenheter. Resultatet av energieffektiviseringen visar tydligt på att medlemsföretagen ligger i linje med Klimatinitiativets mål på 30 procent energieffektivisering till 2030.

Fortsätter medlemmarna i samma fart kommer vi att nå ända fram. Däremot är det nu det riktigt svåra börjar när de lågt hängande frukterna är plockade, säger Björn Berggren.

Han menar att det krävs ett strukturerat energieffektiviseringsarbete med tydliga kartläggningar, handlingsplaner och uppföljningsplaner för att nå de sista procenten.

Tekniken finns där, så mitt tips är att inte vänta utan att sätta i gång direkt, säger Björn Berggren.

Under 2022 producerade medlemmarna i Klimatinitiativet 24 miljoner kilowatt-timmar solel. Det är en ökning med 70 procent på två år.

Den solel som medlemsföretagen producerar räcker till belysningen i alla företagens allmänna utrymmen som trapphus, källargångar och tvättstugor. Det är ett fantastiskt resultat, säger Björn Berggren.