Elbilspoolen har två bilar och finns vid Valla torg i stadsdelen Årsta.

– Poolen är öppen för alla, inte bara för våra hyresgäster, berättar Stockholmshems hållbarhetsstrateg Åsa Stenmark.

Stockholmshem bjuder sina hyresgäster på månadsavgiften (som annars är 124 kronor i månaden) men hyresgästen betalar en timavgift när de använder bilen (exempelvis är taxan på kvällstid 59 kronor i timmen). Ingen kilometeravgift eller bränslekostnad tillkommer.

Bilarna kan bokas via en app eller webben. Vid bokningen får hyresgästen ett sms med en kod som låser upp bilen.

Del i EU-projekt

Valla Torgs elbilspool är ett samarbete mellan Stockholmshem och ett elbilpoolsföretag. Det är en del i EU-projektet GrowSmarter, där Stockholm tillsammans med sju andra städer i Europa utvecklar smarta lösningar för hållbart växande städer. Målet är att minska energianvändning och klimatpåverkan genom att lansera smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter.

– Vi vill göra det enklare för våra hyresgäster att göra klimatsmarta val, säger Åsa Stenmark.

Leveransrum för nätvaror

Under året ska Stockholmshem lansera fler klimatsmarta tjänster för hyresgästerna vid Valla torg.

– Det ska bli parkeringsplatser med laddstolpe, en pool med eldrivna lastcyklar och ett leveransrum dit varor som beställs på nätet levereras med cykelbud.

Redan i höstas öppnade en ny sopsugsanläggning, där organiskt avfall sorteras ut och sedan blir till biogas.