Stöd får ges till flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2. För att erhålla stöd måste fastighetsägaren uppnå minst 20 % energieffektivisering. Boverket håller på och ta fram föreskrifter som väntas komma ut på remiss inom kort där vissa delar av förordningen kommer förtydligas.

– Det är bra med ett ekonomiskt stöd så att energieffektiviseringsåtgärder som är samhällsekonomiskt lönsamma kan genomföras i större utsträckning, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta. Vår förhoppning är att detta stöd kommer bidra till fler åtgärder för lägre energianvändning och minskad klimatpåverkan.

Förordningen börjar gälla 1 oktober 2021.