Regeringen inför ett särskilt ladda-hemma-stöd som ska göra det enklare och billigare för hushåll att installera laddpunkter för elfordon vid hemmet. Stödet motsvarar uppemot 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna, såsom laddbox och framdragning av el. Det begränsas till högst 10 000 kronor per fastighet. Men stödet ges enbart till privatpersoner som äger eller har nyttjanderätt till fastigheten.

– Det är anmärkningsvärt att hyresrätten utesluts, på så sätt späds orättvisorna mellan boendeformerna på ytterligare, säger Anders Nordstrand, vd för SABO.

SABO föreslår att stödet även ska kunna sökas av bostadsföretag med ett tak på 50 procent av investeringskostnaden eller max 10 000 kronor per laddpunkt. Det skulle underlätta för allmännyttan att bidra till ett fossilfritt Sverige, eftersom dagens system där företagen kan ansöka om stöd inom ramen för Klimatklivet är för krångligt. Många bostadsföretag avstår därför från att söka det.

– Stödet skulle ge betydligt större verkan om även hyresrätten får ta del av det. Vi är en stor och viktig del av bostadsmarknaden och villiga att bidra till en hållbar utveckling både ekologiskt, socialt och ekonomiskt, säger Anders Nordstrand.