Individuell debitering och mätning av varmvatten kan ofta minska vattenanvändningen med över 20 procent, men det går att minska vattenanvändningen även utan dessa åtgärder. Då krävs det både ändringar i beteende och bra utrustning.

En studie som RISE gjorde visade att ett byte till effektivare blandare visade på en minskning av varmvattenanvändningen med 28 procent. Dock blev det ingen minskning av kallvattenanvändningen.

För att få bukt med kallvattenanvändningen behövs också information och beteendeförändringar. På webbinariumet ”Minska effekterna av torka och värme” får ni höra hur Vidingehem och Västervik Bostads AB arbetar för att minska vattenanvändningen. Ni kommer också att få höra om Svenskt Vattens kampanjmaterial om hållbar vattenanvändning.