Sedan starten 2006 har drygt 100 personer genomgått SABO Trainee som ger en gedigen introduktion, rätt nätverk och en plattform för unga nyanställda i SABOs medlemsföretag. I år ska 18 platser tillsättas inom traineeprogrammet, 15 nyrekryteringar och tre som anmält befintliga medarbetare. Det är rekord och ett gott tecken på att de allmännyttiga bostadsföretagen förbereder sig för kommande generationsskiften.

– 49 procent av de anställda i SABOs medlemsföretag är över 50 år. Vårt traineeprogram är viktigt för att säkra återväxten av unga som snabbt kan utvecklas i en specialist- eller chefsroll i allmännyttan. Programmet ger på kort tid medarbetare som kan börja leverera snabbare än vid en vanlig rekrytering, säger Pia Leden.

Tjänster som ingår i årets SABO Trainee är:
Biträdande fastighetsförvaltare samt biträdande projektledare på Familjebostäder i Göteborg.
Biträdande projektledare för nybyggnad, biträdande projektledare för ombyggnad samt verksamhetsutvecklare på Svenska Bostäder.
Fastighetscontroller på Kirunabostäder.
Byggprojektledare samt samhällsutvecklare/förvaltare på Uppsalahem.
Energisamordnare på Enköpings hyresbostäder.
Ekonom på Mimer.
Förvaltningsassistent på Arbetarebostadsfonden.
Landskapsingenjör på Botkyrkabyggen.
Miljösamordnare på Ludvikahem.
Områdesansvarig på Stångåstaden.
Projektledare på Poseidon.

SKB, Sandvikenhus och Sigtunahem deltar i programmet med befintliga medarbetare.

Fakta SABO Trainee
Traineeprogrammet pågår under ett år. Deltagarna anställs på ett av SABOs 300 medlemsföretag för en specifik tjänst och har sin hemvist där hela året. I programmet ingår fem gemensamma utbildningsmoduler på olika företag och med traineer från alla delar av landet. Utbildningen innehåller även hemuppgifter och uppföljningssamtal med närmsta chef. Ansökningsperioden för personer som är intresserade av att delta i SABO Trainee 2016 är 23 februari-22 mars.