– Som bostadsminister kommer du få mycket att göra. Bostadsbrist, minskat bostadsbyggande, rusande byggkostnader och energipriser, höga inflyttningshyror, växande renoveringsbehov, segregation, trångboddhet och utanförskap är några av de stora utmaningarna på bostadsområdet, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

Bostadsbyggande och förvaltning är en långsiktig verksamhet som kräver breda politiska lösningar och samverkan mellan politiken och branschen. Målet måste vara att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Vi ser fram emot ett gott samarbete med Andreas Carlson.