Rysslands invasion av Ukraina har lett till ökade priser på drivmedel och el. Idag presenterade Regeringen därför förslag på ett flertal stödåtgärder, bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner med bil, höjt bostadsbidrag till barnfamiljer och ett nytt reseavdragssystem.

– Vi presenterar idag ett exceptionellt åtgärdspaket för att möta de prisökningar vi nu ser med anledning av Rysslands invasion. Läget är fortsatt osäkert och priserna rör sig mycket, men vi ser att vi måste stötta konsumenter i detta akuta skede och samtidigt vidta åtgärder för att fortsatt minska vårt fossilberoende, säger finansminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Höjt bostadsbidrag från juni till december 2022

För att särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar införs ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag.

Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att lämnas med 1 325 kronor per månad. Kostnaden beräknas till omkring 500 miljoner kronor.

– Vi välkomnar regeringens förslag, det kommer att underlätta för de barnfamiljer som har svårast att möta prishöjningar på grund av kriget i Ukraina. Dock borde alla som får bostadsbidrag omfattas av höjningen. Det är tredje gången på två år som regeringen gör en tillfällig höjning av bostadsbidraget. Det är hög tid att bostadsbidraget höjs permanent och att dess målgrupper breddas, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.