Förslaget är en del i det krispaket för svenska småföretag som presenterades den 25 mars, och syftar till att lindra konsekvenserna av coronakrisen.

Enligt förslaget får arbetsgivare möjlighet till en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020, och det gäller för upp till 30 anställda. Med andra ord får även företag med fler anställda del av sänkningen.

Genom att kryssa i fält 062 på individuppgiften i arbetsgivardeklarationen får man del av nedsättningen och behöver enbart betala ålderspensionsavgift om 10,21 procent på lönedelar upp till 25 000 kronor för upp till 30 anställda. Det innebär en skattelättnad om maximalt 5 300 kronor per månad.

Reglerna föreslås träda ikraft den 6 april 2020. Det innebär att arbetsgivare som vill ha nedsättning inte bör lämna sin arbetsgivardeklaration före den 6 april, utan vänta till dess att reglerna har trätt i kraft. Arbetsgivardeklaration för mars månad ska ha kommit in till Skatteverket senast den 14 april i år.