– För att kunna vara projektledare måste man veta hur man ska driva effektiva arbetsprocesser, vilken uppdragskompetens man behöver och hur man ska vässa sin kommunikativa förmåga för att kunna styra på rätt sätt. Allt detta samtidigt som man har ett starkt fokus på målet, säger Androulla Demetriadou.

Hon har arbetat bland annat med verksamhets- och personalutvecklingsuppdrag sedan 1986. I över femton år har hon arbetat med ledarskap, förändring, individuell och grupp coachning i och för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag.

Projektformen blir vanligare

I dag har många fastighetsbolag platta organisationer, vilket gör att det blir allt vanligare med uppdragsbaserade arbetssätt i projektform. Då gäller det att medarbetarna har rätt verktyg för, och kunskap om, effektiv och kvalitativ projektledning. Annars uppnås inte uppställda mål och resultat – i tid.

– Att vara projektledare på ett allmännyttigt bolag innebär att kunna sätta effektivitetskraven i ett bra forum, så att medarbetarna i projektet ska kunna känna sig motiverade och fokuserade på det de gör så att de kan leverera gentemot de uppsatta målen, säger Androulla Demetriadou.

Androullas tre bästa tips för att leda framgångsrika projekt:

  1. Du som projektledare måste veta vad som förväntas av organisationen och förstå hur organisationen är uppbyggd.
  2. Du kraftsamlar kring en ny och kanske svår uppgift, utnyttja den kreativitet och energi som en blandning av olika kompetenser kan leda till. Slå vakt om resurserna som tilldelats projektet och markera betydelsen av uppgiften.
  3. Du skapar samverkansforum med adekvata interna och externa nätverk som hjälp i arbetsprocessen.