En webbutbildning om ekologisk hållbarhet för bostadsföretagens medarbetare.

Bygg- och fastighetssektorn står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser och bostadsföretagens hållbarhetsarbete spelar stor roll för om vi ska uppnå miljömålen. Men för att lyckas minska miljöpåverkan och få ett grönare boende behöver alla medverka. Därför har Sveriges Allmännytta tagit en digital webbutbildning som på ett lättsamt och pedagogiskt sätt berättar om ekologisk hållbarhet, hur man sparar energi, klimatsmarta transporter och hur avfall kan bli en resurs.

Den här utbildningen är uppdelad i fem olika avsnitt. Vi börjar med att gå igenom grunderna i vad ekologisk hållbarhet innebär, vilka problem som finns och varför de har uppstått. I utbildningens andra delar tittar vi närmare på hur bostadsföretagen påverkar miljön och vilka lösningar som finns för att vi tillsammans ska kunna bidra till ett grönare samhälle.

Som deltagare får du lösa olika uppgifter, reflektera och svara på frågor om hur ditt bostadsföretag arbetar med ekologisk hållbarhet. I slutet av utbildningen får du en sammanställning av dina svar och tips på vad ni kan göra för att förbättra ert arbete ännu mer.

Innehåll:

Ekologisk hållbarhet

 • Vad är ekologisk hållbarhet?
 • Miljömål
 • Vi kan bromsa den globala uppvärmningen
 • Väder och klimat
 • Klimatförändringar
 • Effekter av klimatförändringar
 • Har du koll på klimatet?

Ett grönare boende

 • Bostadsföretagets arbete för ett grönare boende
 • Byggnadernas påverkan på miljö och klimat
 • Farliga ämnen
 • Klimatförändringar påverkar boendet
 • Ekosystemtjänster – allt som naturen ger oss gratis
 • Ett grönare boende
 • Hållbarhetsquiz
 • Från avfall till resurs

Avfallstrappan

 • Bostadsföretagets avfall
 • Hur mycket slänger vi egentligen?
 • Gör vi det lätt att göra rätt för våra hyresgäster?
 • Använd resurser sparsamt – dela på saker!
 • Hållbarhetsquiz
 • Hållbar energi och klimatsmarta transporter

Energi

 • Energipyramiden
 • Har du koll på energipyramiden
 • Minska klimatutsläppen från transporter
 • Hur kan vi göra för att få mer klimatsmarta transporter?

Tillsammans gör vi det möjligt

 • Allmännyttans klimatinitiativ
 • Resultat över ert hållbarhetsarbete

Praktisk information

 • En utbildningsadministratör utses av bostadsföretaget och ansvarar för att utbildningen genomförs i företaget.
 • Utbildningsadministratören får en registreringslänk som är specifik för det egna bostadsföretaget.
 • Utbildningsadministratören skickar registreringslänken till de medarbetare som ska gå utbildningen. När deltagaren registrerat sig är det bara för hen att starta kursen.
 • Utbildningsadministratören kan följa upp vilka som startat eller inte startat utbildningen samt vilka som slutfört utbildningen.
 • Utbildningen avslutas med ett quiz. När medarbetaren blir godkänd på quizet skickas svaret till utbildningsadministratören.
 • Det finns ett diplom som kan skrivas ut till dem som genomfört utbildningen.

Önskar du testa utbildningen kan du göra det via nedan länk.

DEMO Ett grönt och hållbart bostadsbolag

Kontakta oss för mer information och offert.

Kontakt

placeholder+image
Daniel Andersson Dahl
Daniel Andersson Dahl är projektledare för utbildningar och konferenser.  

Relaterade utbildningar