Kemikaliehantering i bostadsföretag
Digitalt 29 oktober
1 deltagare
- +
= 2 900 kr / 3 900 kr
(priser exkl moms)
Anmälan
Senast 29 oktober

Säker kemikaliehantering för fastighetsägare

På den här kursen får du grunderna i hur man ska hantera kemikalier på ett hälso- och miljömässigt sätt på din arbetsplats. Även om produkterna är tillåtna att använda, kan de vara farliga för den som använder dem eller för miljön om man inte hanterar dem på rätt sätt eller vidtar skyddsåtgärder.

Lagkraven kommer att gås igenom på en mycket grundläggande nivå utifrån den typ av hantering som kan förekomma hos ett bostadsföretag. Fokus ligger på att få en förståelse för hur kemiska produkter ska hanteras på ett säkert sätt.

Utbildningen utgår från ett fastighetsägarperspektiv och omfattar framför allt

  • Fastighetsägaren ansvar – egenkontrollen enligt miljöbalken
  • Kemikalielagstiftning ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt
  • Vanliga kemiska produkter inom fastighetsförvaltning
  • Krav på kemikalieförteckning
  • Säkerhetsdatablad och skyddsblad
  • Märkning av kemiska produkter
  • Spill, läckage och lagring

Praktisk information

Icon/Utbildning/place Created with Sketch.
Datum
29 oktober - Digitalt
Asset 79
Digitalt
Digitalt innebär att kursen eller konferensen genomförs på distans i verktyget Zoom eller motsvarande, och är lärarledd. I bekräftelsen på din anmälan får du detaljerad och praktisk information angående Zoom.
Icon/Utbildning/price Created with Sketch.
Pris
2 900 kronor för medlem
3 900 kronor för övriga
Icon/Utbildning/signup_date Created with Sketch.
Sista anmälningsdag
Anmäl dig senast 29 oktober
Icon/Utbildning/target_audience Created with Sketch.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som använder kemiska produkter på din arbetsplats till exempel fastighetsskötare, driftspersonal, arbetsledare med flera.

Föreläsare

placeholder+image
Jenny Olsson
Senior consultant, Ramboll
Med mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor som rör miljö arbetar Jenny på Rambolls med frågor som rör miljöbalken och utbildning.
Skriv ut programmet
Kemikaliehantering i bostadsföretag
Dag 1 – 10 april
09:00
Start
11:00
Avslut

Kontakt

placeholder+image
Frida Bravo
Frida Bravo är projektledare för kurser och konferenser.

Relaterade utbildningar

Nyhet

Koll på miljökraven

Kraven om verksamhetsutövarens egenkontroll enligt miljöbalken berör i stort sett alla medarbetare i bostadsföretaget. Kursen ska ge en grundläggande en förståelse på de krav som finns och hur dessa ...

1.3-utbildning om farligt gods för bostadsföretag

Enligt föreskrifterna i ADR-S ska alla medarbetare som deltar i hantering av farligt gods ha lämplig utbildning. För ett bostadsföretag kan det handla om att transportera farligt gods, som bränsle...