Utveckla er ledningsgrupp

Vi erbjuder en fördjupad och skräddarsydd ledningsgruppsutveckling utifrån ert behov. På ett framgångsrikt och beprövat sätt arbetar ni med individen, gruppen och företaget. Arbetet anpassas efter varje företags unika förutsättningar och tillsammans leder, utvecklar och följer vi upp processen. På så sätt skapas verklig förändring.

Innehåll i utvecklingsarbetet

  • Tydligt uppdrag och mål
  • Gemensamma spelregler
  • Utvecklingsråd och feedback
  • Gemensam syn på vad som skapar resultat

Vägen dit är en grupp som kännetecknas av samarbete, öppenhet, tillit och vilja att bidra till helheten. Effekten blir att er ledningsgrupp arbetar med en effektiv struktur, har en stark vi-känsla och tar vara på individerna som utvecklar företaget till sin fulla potential.

Utvecklingsarbetet ställer tydliga krav på er, och för att nå er fulla potential krävs engagemang och höga ambitioner från alla. Under arbetet får ni stöd i tre tydliga steg – analys, utveckling och implementering.

Handledare

Handledare är konsulter från CENT som har mångårig egen chefserfarenhet från eget ledningsarbete på bland annat AB Stångåstaden. De har också arbetat med flertalet ledningsgrupper inom Sveriges Allmännytta och från näringslivet i stort. De genomför ett gemensamt utvecklingsarbete under trygg, branschkunnig och erfaren ledning.

Kursen genomförs endast företagsförlagd. Kontakta Anette Tredal för mer information och offert.

Kontakt

placeholder+image
Anette Tredal
Anette är chef för enheten Allmännyttan Akademi.

Relaterade utbildningar